Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghita Jinescu

Decan al Facultaților de Utilaje şi Ingineria Proceselor Chimice și Chimie Industrialӑ - Institutul Politehnic din Bucureşti

Un om a cărui contribuție adusă în știință este greu de măsurat în cuvinte. Doamna Prof. Dr. Gheorghita Jinescu este cea care a primit la insitutire Premiul si Diploma de Onoare "ing. Elisa Leonida Zamfirescu" pentru merite deosebite în promovarea ştiinţei şi tehnicii româneşti", premiu oferit de Confederaţia Naţională a Femeilor din România şi Muzeul Tehnic "Dimitri Leonida", 1995. De asemenea, a primit Peste 20 premii obținute de-a lungul carierei domniei sale, iar activitatea de cercetare şi de creaţie tehnică este concretizată în 128 de contracte de cercetare ştiinţifică şi tehnică din care la 99 responsabil/director de contract si 7 brevete de inventie. Funcţia de profesor universitar pe care o deţine din 1982, a transformat-o in prima profesoară de inginerie chimică din învăţământul universitar din România.