Dr. Madlen Șerban

Dr. Madlen Șerban

Secretar General al CNR pentru UNESCO

Cadru didactic asociat al Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei si Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, fost director al Fundației Europene pentru Formare (European Training Foundation) agenție a Uniunii Europene care susține țările în dezvoltarea capitalului uman și în reformele în educație și ale piaței muncii. Este expert internațional, implicat în numeroase rapoarte OECD, ale Băncii Mondiale sau UNESCO. Activitatea sa a fost realizată în sprijinul coeziunii și al competitivității, al excelenței și al incluziunii, pentru bunăstarea cetățenilor.