Conf. Univ. Dr. Florinda Golu

Prodecan Facultatea de Psihologie și Științele Educației Universitatea din Bucureşti

Florinda Golu este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti și Prodecan al facultății. În cadrul Departamentului de Psihologie și Științe Cognitive, este titular al disciplinelor Psihologia dezvoltării, Evaluare psihologică, Evaluarea și consilierea copiilor și adolescenților, Intervenţii psihologice în situaţii de criză în mediul educațional, Diversitate și incluziune. Domeniile sale de interes academic şi ştiinţific vizează psihologia dezvoltării, evaluarea şi intervenţia psihologică, psihologia clinică, psihologia educațională. De-a lungul anilor, Florinda Golu a publicat numeroase cărţi de unic autor și în co-autorat, articole în reviste de specialitate şi capitole în volume colective editate pe plan naţional şi internaţional. Totodată, Florinda Golu coordonează activitatea științifică și de cercetare a doctoranzilor, în cadrul Școlii Doctorale. De asemenea, Florinda Golu este psiholog practician cu o experiență de aproape 20 de ani şi supervizor atestat de Colegiul Psihologilor din România.